;
Biotope-Environnement

Biotope Environnement, biodiversiteit in het hart van uw projecten.

Biotope Environnement NV is de Belgische dochteronderneming van de groep Biotope. Dit ecologisch studiebureau, op initiatief van Belgische natuurkenners, is gevestigd in Etalle in de provincie Luxemburg, en in Brussel.

Biotope Environnement werkt nauw samen met haar klanten aan de instandhouding, het beheer en het vergroten van de biodiversiteit.

Het team is gespecialiseerd in de deskundige evaluatie van het natuurlijk milieu, heeft een stevige ervaring met milieubeoordelingen- en evaluaties voor alle soorten ruimtelijke ordeningsprojecten, alsook het beheer van beschermde gebieden en het behoud van biodiversiteit.

Het team van Biotope Environnement is gericht op regionale, nationale en internationale markten. Het team spreekt vloeiend Nedelands, Frans, Engels, Duits en is dus in staat om u bij te staan bij uw internationale projecten.

Als onafhankelijke structuur garanderen wij onze cliënten een volledige objectiviteit in onze aanpak, zodat een hoge mate van rechtszekerheid en een optimale milieu-integratie kunnen worden verkregen.
Julien Biotope

Focus op de teamleider

Julien Renglet

Julien is directeur van Biotope Environment in België en Luxemburg. Hij heeft 10 jaar ervaring in het studiebureau en is gespecialiseerd in het behoud van biodiversiteit en ecosystemen. Julien werkte mee aan diverse milieueffectstudies in het Gewest om de (ecologische) risico’s verbonden aan de Windmolenparken te belichten.

Hij heeft een zeer goede kennis van de Waalse regelgevingscontext betreffende de bescherming van soorten en biotopen. Hij is tevens bosbouwdeskundige en lid van de Nationale Federatie van Bosbouwdeskundigen. Julien spreekt vloeiend Engels en voert hij internationale opdrachten uit.

Recent werkte hij samen met het Waalse Gewest een biodiversiteitsstrategie uit. Bovendien heeft hij samen met het Waalse Gewest een strategie inzake biodiversiteit uitgewerkt.

Onze referenties

Chargement...

Ons laatste nieuws

Inter-team dag

De 3 teams van Biotope Natuur zijn begin dit jaar in Vance bijeengekomen in een warme en gezellige sfeer.
Het delen van ervaringen, discussies en ontspanning stonden op de agenda!

Lees meer

Januari 2023

Ben je bekend met elektrovissen?

Het is een standaardtechniek voor het bestuderen van vispopulaties. Het kan te voet worden beoefend in ondiepe rivieren en beken, zoals hier in het stroomgebied van de Our.

In het water wordt een zwakke stroom opgewekt die, afhankelijk van de biologie van de vis, …

Lees meer

Oktober 2022

Vissen op mosselen

Deze onopvallende leden van onze aquatische fauna blijven vaak onopgemerkt: zoetwatermosselen. Er zijn verschillende soorten in België, waaronder de zeer zeldzame Beekparelmossel (Margaritifera margaritifera) en de soort die we bij Biotope veel bestuderen, de Bataafse stroommossel (Unio crassus) …

Lees meer

September 2022